Chưa xác định
Bậc ngọc cao nhất 90
Trang Phục 48

Acc #1860 - Chưa xác định - Bậc ngọc cao nhất 90 - Trang Phục 48

  • 150.000đ

Số tướng: 49

Trang phục: 48

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 90

Rank: Chưa xác định

Vàng: 15.000

Ruby: 600

Quân huy: 0

Nổi bật:

Info: MỖI SĐT 2022-08-14 20:46:58 ĐỔI. CHƯA MAIL . CHƯA FB . CHƯA CMND

Giá ATM / MoMo / TCSR: 150.000Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241