Chưa xác định
Bậc ngọc cao nhất 90
Trang Phục 74

Acc #1843 - Chưa xác định - Bậc ngọc cao nhất 90 - Trang Phục 74

  • 300.000đ

Số tướng: 60

Trang phục: 74

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Chưa xác định

Vàng: 10.000

Ruby: 683

Quân huy: 0

Nổi bật:

Info: 18/7 ĐỔI SĐT - CHƯA MAIL - CHƯA CMND - 2/7 TÁCH LK FB

Giá ATM / MoMo / TCSR: 300.000Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241