Bạch Kim II
Bậc ngọc cao nhất 90
Trang Phục 21

Acc #1834 - Bạch Kim II - Bậc ngọc cao nhất 90 - Trang Phục 21

  • 150.000đ

Số tướng: 40

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch Kim II

Vàng: 7.000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Info: GARENA TRẮNG THÔNG TIN - CÓ TK MK FB GIAO CẢ FB

Giá ATM / MoMo / TCSR: 150.000

Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241