Chưa xác định
Bậc ngọc cao nhất 30
Trang Phục 49

Acc #1835 - Chưa xác định - Bậc ngọc cao nhất 30 - Trang Phục 49

  • 200.000đ

Số tướng: 38

Trang phục: 49

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 30

Rank: Chưa xác định

Vàng: 19.000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Info: GIAO MAIL HỖ TRỢ XÓA SĐT - SDT MẤT - LK FB RIP - CHƯA ĐKY CMND

Giá ATM / MoMo / TCSR: 200.000


Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241