Chưa xác định
Bậc ngọc cao nhất 90
Trang Phục 46

Acc #1851 - Chưa xác định - Bậc ngọc cao nhất 90 - Trang Phục 46

  • 200.000đ

Số tướng: 66

Trang phục: 46

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 90

Rank: Chưa xác định

Vàng: 2.000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Info: ĐỔI SĐT HỖ TRỢ XOÁ MAIL - CHƯA CMND - CHƯA LK FB

Giá ATM / MoMo / TCSR: 200.000


Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241