GIAO DỊCH QUA FACEBOOK - GIÁ ACC TRÊN SHOP LÀ GIÁ ATM / MOMO - GIAO DỊCH CARD THÊM ≥ 20% PHÍ ĐỔI THẺ

Liên hệ FB SĐT: 096.4171.793