Bạc III
Bậc ngọc cao nhất 0
Trang Phục 0

Tài Khoản #1085 - Bạc III - Khung Không


TRẮNG THÔNG TIN
Giá ATM / MoMo / TCSR : 300,000


 • Chúa Tể Vladimir
 • Vladimir Đoạt Hồn
 • Ashe Nữ Hoàng
 • Singed Cường Hóa
 • SKT T1 Elise
 • Fizz Biệt Đội Omega
 • Varus Đặc Vụ Bắc Cực
 • Nami Thủy Hoa Tiên Tử
 • Xin Zhao
 • Vladimir
 • Master Yi
 • Ryze
 • Sivir
 • Soraka
 • Teemo
 • Warwick
 • Ashe
 • Jax
 • Singed
 • Rammus
 • Dr. Mundo
 • Katarina
 • Elise
 • Lee Sin
 • Poppy
 • Mordekaiser
 • Akali
 • Kennen
 • Garen
 • Lux
 • Fizz
 • Varus
 • Nami
Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241