Chưa Rank
Bậc ngọc cao nhất 0
Trang Phục 0

Tài Khoản #1068 - Chưa Rank - Khung Không


TRẮNG THÔNG TIN
Giá ATM / MoMo / TCSR : 200,000
 • Annie Sinh Nhật
 • Nunu & Willump Thây Ma
 • Shaco Tâm Thần
 • Mundo Tiệc Bể Bơi
 • Pentakill Sona
 • Janna Vệ Binh Tinh Tú
 • Ngộ Không Đại Tướng
 • Ngộ Không Bá Nhật
 • Brand Thây Ma
 • Garen Hiệp Sĩ Đen
 • Draven Đoạt Mệnh
 • Draven Giác Đấu
 • Draven Bình Luận Viên
 • Annie
 • Nunu & Willump
 • Shaco
 • Dr. Mundo
 • Sona
 • Janna
 • Ngộ Không
 • Brand
 • Garen
 • Ahri
 • Draven
Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241