Chưa xác định
Bậc ngọc cao nhất 90
Trang Phục 21

Acc #1905 - Chưa xác định - Bậc ngọc cao nhất 90 - Trang Phục 21

  • 100.000đ

Số tướng: 41

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 90

Rank: Chưa xác định

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Info: ĐỔI SĐT - CHƯA MAIL - CHƯA CMND - CHƯA LK FB- GIÁ CARD 1OOK

Giá ATM / MoMo / TCSR: 100.000

Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241