Chưa xác định
Bậc ngọc cao nhất 90
Trang Phục 55

Acc #1859 - Chưa xác định - Bậc ngọc cao nhất 90 - Trang Phục 55

  • 250.000đ

Số tướng: 59

Trang phục: 55

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Chưa xác định

Vàng: 9.700

Ruby: 2.200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Info: MỖI SĐT 2022-07-14 13:9:14 ĐỔI. CHƯA MAIL . CHƯA FB . CHƯA CMND

Giá ATM / MoMo / TCSR: 250.000Liên hệ FB SĐT: 096.4171.793