Chưa xác định
Bậc ngọc cao nhất 90
Trang Phục 60

Acc #1858 - Chưa xác định - Bậc ngọc cao nhất 90 - Trang Phục 60

  • 200.000đ

Số tướng: 47

Trang phục: 60

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 90

Rank: Chưa xác định

Vàng: 17.000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Info: MỖI SĐT 2022-08-14 13:30:54 ĐỔI. CHƯA MAIL . CHƯA FB . CHƯA CMND

Giá ATM / MoMo / TCSR: 200.000
Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241