Bạch Kim III
Bậc ngọc cao nhất 78
Trang Phục 22

Acc #1531 - Bạch Kim III - Bậc ngọc cao nhất 78 - Trang Phục 22

  • 150.000đ

Số tướng: 33

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 78

Rank: Bạch Kim III

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Info: LOGIN FB + GARENA TRẮNG TT

Giá ATM / MoMo / TCSR: 150.000

Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241