Kim Cương V
Bậc ngọc cao nhất 90
Trang Phục 41

Acc #1530 - Kim Cương V - Bậc ngọc cao nhất 90 - Trang Phục 41

  • 400.000đ

Số tướng: 50

Trang phục: 41

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cương V

Vàng: 4.000

Ruby: 1.300

Quân huy: 0

Nổi bật:

Info: LOGIN FB + GARENA TRẮNG TT

Giá ATM / MoMo / TCSR: 400.000

Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241