Kim Cương III
Bậc ngọc cao nhất 0
Trang Phục 31

Acc #1529 - Kim Cương III - Bậc ngọc cao nhất 0 - Trang Phục 31

  • 250.000đ

Số tướng: 28

Trang phục: 31

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Kim Cương III

Vàng: 74.000

Ruby: 1.900

Quân huy: 0

Nổi bật:

Info: LOGIN FB + GARENA TRẮNG TT

Giá ATM / MoMo / TCSR: 250.000

Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241