Chưa Rank
Bậc ngọc cao nhất 0
Trang Phục 10

Acc #1447 - Chưa Rank - Bậc ngọc cao nhất 0 - Trang Phục 10

  • 0đ

Số tướng: 26

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Chưa Rank

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Info: GARENA TRẮNG THÔNG TIN CHƯA LK FB

Giá ATM / MoMo / TCSR: 50.000

Liên hệ FB SĐT: 0355.938.241